پایه های پرچم

انواع پایه پرچم های رومیزی،تشریفات و احتزار(سنگ ،استیل، خاتم، خورشیدی ،پنجه شیری و انواع دکل های 3 متری تا 90 متری )
43

43

41

41

40

40