لباسهای کارگری

انواع لباسهای کارگری و مهندسی و ارگانی(کاپشن و شلوار یکسره،پیش بندی، پیراهن و انواع شلوارهای فاستونی با قابلیت اجرا لوگو و برند مشتری)